Menu
  1. e-mail: biuro@mpslaw.pl
Szukaj

Nasi prawnicy

 

Lidia Mikuła   -      absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego,

  • radca prawny od 1999r.
  • posiadająca doświadczenie w sprawach z zakresu:

sporów sądowych

prawa upadłościowego i naprawczego

prawa budowlanego

skargi kasacyjne

leasingu

wspólnot mieszkaniowych

spraw spadkowych


 

Irmina Piotrowska – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego,

  • radca prawny od 1999r.
  • posiadająca doświadczenie w sprawach z zakresu:

prawa zamówień publicznych

prawa spółdzielczego

prawa autorskiego

negocjowania i sporządzania umów

zakładania i przekształcania spółek

 


 

Lech Salach     -  absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego,

  • radca prawny od 1996 r.
  • posiadający doświadczenie w sprawach z zakresu:

obsługi inwestorów zagranicznych

prawa budowlanego

prawa spółdzielczego

przekształceń własnościowych oraz obsługi podmiotów rynku usług zdrowotnych

postępowań konkursowych oraz odwoławczych przed organami Narodowego Funduszu Zdrowia

prawa pracy oraz sporów zbiorowych